Hòa tan 26 22 gam hỗn hợp L...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 26,22 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 26,22 gam hỗn hợp L gồm Na, Na2O và Ba vào 300 ml dung dịch H2O thấy thoát ra 4,592 lít khí H2 (đo ở đktc) và dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch Y chứa HCl 1,55M, H2SO4 0,775M vào dung dịch X trên thấy xuất hiện 30,29 gam kết tủa và dung dịch P có pH=a. Giá trị a là? A. 1 B. 4 C. 6 D. 13

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,31 và nH2SO4 = 0,155 nBaSO4 = 0,13 < 0,155 —> Ba2+ hết —> L chứa Na (x), Ba (0,13) và O (y) mL = 23x + 16y + 0,13.137 = 26,22 Bảo toàn electron: x + 0,13.2 = 2y + 0,205.2 —> x = 0,31 và y = 0,08 nOH- = nNa + 2nBa = 0,57 nH+ = 0,62 —> nH+ dư = 0,05 —> [H+] = 0,1 —> pH = 0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP