Hỗn hợp khí X gồm vinylaxetilen axetilen và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí X gồm vi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí X gồm vinylaxetilen, axetilen và propan (x gam). Chia X làm 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 20,76 gam kết tủa. Phần 2 phản ứng tối đa với 0,24 mol H2 (xúc tác Ni, t0). Đốt cháy hoàn toàn phần 3 với lượng oxi vừa đủ, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1 : 1. Giá trị của x là? A. 21,12 gam B. 17,68 gam C. 18,48 gam D. 19,80 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol vinylaxetilen, axetilen và propan trong mỗi phần. m↓ = 159a + 240b = 20,76 nH2 = 3a + 2b = 0,24 nCO2 = nH2O —> 4a + 2b + 3c = 2a + b + 4c —> a = 0,04; b = 0,06; c = 0,14 —> x = 44.3c = 18,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP