Điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm FeCl3 và CuCl2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi. Đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc số mol Fe2+ vào thời gian (s) như sau : Khối lượng chất tan trong dung dịch X là A. 81,27 B. 70,90 C. 77,40 D. 78,75

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol FeCl3 và CuCl2. Đặt I/F = c Đoạn 1: Fe3+ + 1e —> Fe2+ —> ne = a = 6948c (1) Đoạn 2: Cu2+ + 2e —> Cu —> ne = 2b = (12352 – 6948)c (2) Đoạn 3: Fe2+ + 2e —> Fe Đã có a – 0,18 mol Fe2+ bị khử —> ne = 2(a – 0,18) = (19300 – 12352)c (3) (1)(2)(3) —> a = 0,36; b = 0,14; c = 1/19300 —> m = 77,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP