Hòa tan hoàn toàn 13 02 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 13...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 13,02 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Fe(NO3)3 trong dung dịch chứa 0,69 mol NaHSO4 và 0,09 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa các muối sunfat trung hòa và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O, N2, H2. Tỉ khối của Y so với He bằng 5,7. Dung dịch X hòa tan tối đa 1,92 gam bột Cu. Nếu cho dung dịch Ba(OH) 2 dư vào X, thu được 183,32 gam kết tủa Z. Lấy toàn bộ Z nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 177,77 gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của N2O trong hỗn hợp Y là A. 57,89%. B. 38,59%. C. 48,25%. D. 28,95%. maimap313 trả lời 04.08.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Mg, Fe và Fe(NO3)3 —> 24a + 56b + 242c = 13,02 (1) nCu = 0,03 —> nFe3+ = 0,06 X chứa Mg2+ (a), Fe3+ (0,06), Fe2+ (b + c – 0,06), Na+ (0,69); SO42- (0,69), bảo toàn điện tích —> nNH4+ = 0,63 – 2a – 2b – 2c nBaSO4 = nSO42- = 0,69 m↓ = 58a + 107.0,06 + 90(b + c – 0,06) + 233.0,69 = 183,32 (2) m rắn = 40a + 160(b + c)/2 + 233.0,69 = 177,77 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,185; b = 0,11; c = 0,01 Đặt x, y, z, t là số mol NO, N2O, N2, H2 nY = x + y + z + t = 0,1 mY = 30x + 44y + 28z + 2t = 0,1.5,7.4 nNH4+ = 0,02 —> nN = x + 2y + 2z + 0,02 = 0,01.3 + 0,09 nH+ = 0,69 + 0,09 = 4x + 10y + 12z + 2t + 0,02.10 —> x = 0,02; y = 0,03; z = 0,01; t = 0,04 —> %N2O = 57,89%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP