Một hỗn hợp gồm hai chất thuộc dãy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp gồm hai ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp gồm hai chất thuộc dãy đồng đẳng striren có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvc. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp bằng O2 dư. Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào 300ml dung dịch NaOH 2M thì thấy khối lượng dung dịch xút tăng 22,44 gam và thu được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng BaCl2 dư xuất hiện 0,18 mol kết tủa. Tìm m và công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = nBaCO3 = 0,18 nNaOH = 0,6 —> nNaHCO3 = 0,6 – 0,18.2 = 0,24 —> nCO2 = nNa2CO3 + nNaHCO3 = 0,42 Δm = mCO2 + mH2O = 22,44 —> nH2O = 0,22 m = mC + mH = 0,42.12 + 0,22.2 = 5,48 Dãy đồng đẳng stiren có dạng CnH2n – 8 —> nX = (nCO2 – nH2O)/4 = 0,05 —> Số C = nCO2/nX = 8,4 —> C8H8 và C9H10

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP