Cho m gam hỗn hợp gồm Na Na2O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư, thu được 0,08 mol khí H2 và dung dịch X. Sục 0,36 mol khí CO2 vào X, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, sự phụ thuộc số mol khí CO2 và thể tích dung dịch HCl 1M được biểu diễn theo đồ thị như sau: Giá trị m là A. 27,56. B. 29,48. C. 30,60. D. 28,68.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi nH+ = 0,16 thì khí mới xuất hiện nên Y phải chứa CO32-. TH1: Y chứa CO32- (a), OH- (b) và Na+ (0,4) Bảo toàn điện tích: 2a + b = 0,4 Để khí bắt đầu xuất hiện thì: nH+ = a + b = 0,16 Hệ vô nghiệm, loại. TH2: Y chứa CO32- (a), HCO3- (b) và Na+ (0,4) Bảo toàn điện tích: 2a + b = 0,4 Để khí bắt đầu xuất hiện thì: nH+ = a = 0,16 —> b = 0,08 Bảo toàn C —> nBaCO3 = 0,36 – (a + b) = 0,12 —> Ban đầu hỗn hợp chứa Na (0,4), Ba (0,12) và O Bảo toàn electron: nNa + 2nBa = 2nO + 2nH2 —> nO = 0,24 —> m = 29,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP