Hỗn hợp X gồm etyl axetat đimetyl ađipat...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm etyl a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm etyl axetat, đimetyl ađipat, vinyl axetat, anđehit acrylic và ancol metylic (trong đó anđehit acrylic và ancol metylic có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn 19,16 gam X cần dùng 1,05 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch có khối lượng giảm m gam so với ban đầu. Giá trị m là A. 33,24. B. 37,24. C. 29,24. D. 35,24.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC3H4O = nCH4O —> Gộp thành C4H8O2 C8H14O4 = C4H8O2 + C4H6O2 —> X gồm C4H8O2 (a) và C4H6O2 (b) mX = 88a + 86b = 19,16 nO2 = 5a + 4,5b = 1,05 —> a = 0,12 và b = 0,1 nCO2 = 4a + 4b = 0,88 nH2O = 4a + 3b = 0,78 Ca(OH)2 dư —> nCaCO3 = nCO2 = 0,88 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -35,24 —> Giảm 35,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP