Dung dịch X chứa Al2 SO4 3 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa Al2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa Al2(SO4)3 0,5M và H2SO4 0,5M. Cho V1 ml hoặc V2 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch X đều thu được 4,68 gam kết tủa. Tỉ lệ V1 : V2 là A. 7:11. B. 5:9. C. 4:7. D. 3:10.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl2(SO4)3 = nH2SO4 = 0,05 —> nAl3+ = nH+ = 0,1 nAl(OH)3 = 0,06 nOH- = nH+ + 3nAl(OH)3 = 0,28 —> V1 = 0,28 lít nOH- = nH+ + 4nAl3+ – nAl(OH)3 = 0,44 —> V2 = 0,44 lít —> V1 : V2 = 7 : 11

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP