Lên men m gam tinh bột thành ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lên men m gam tinh b...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,8 mol NaOH, thu được dung dịch Y chứa NaHCO3 1M và Na2CO3 0,5M. Giá trị m là A. 36,45. B. 64,80. C. 72,00. D. 86,40.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = a —> nNaHCO3 = 2a Bảo toàn N —> nNaOH = 2a + 2a = 0,8 —> a = 0,2 nCO2 = a + 2a = 0,6 —> nC6H10O5 phản ứng = 0,3 —> mC6H10O5 đã dùng = 0,3.162/75% = 64,8 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP