Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl loãng dư, thu được 4,8 gam rắn không tan và dung dịch Y chứa FeCl2 0,6M, CuCl2 0,2M, HCl 0,2M. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 61,38 gam kết tủa. Giá trị m là A. 19,60. B. 18,12. C. 16,64. D. 13,68.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch Y chứa: nCuCl2 = nHCl = x và nFeCl2 = 3x Bảo toàn Cl —> nAgCl = 9x nH+ = x —> nNO = 0,25x Bảo toàn electron: nFe2+ = 3nNO + nAg —> nAg = 2,25x —> m↓ = 143,5.9x + 108.2,25x = 61,38 —> x = 0,04 Bảo toàn Fe —> nFe3O4 = 3x/3 = 0,04 Bảo toàn Cu —> nCu phản ứng = 0,04 —> mX = 0,04.232 + 0,04.64 + 4,8 = 16,64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP