Cho m gam hỗn hợp bột X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp bộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Fe, Cu vào 600 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y gồm 3 muối (không chứa AgNO3) có khối lượng giảm 50 gam so với muối ban đầu. Giá trị của m là: A. 114,8 gam B. 14,8 gam C. 64,8 gam D. 17,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch Y chứa 3 muối Fe3+, Fe2+, Cu2+ nên X đã tan hết. Khối lượng muối giảm —> Khối lượng kim loại tăng Δm = mAg – m = 50 —> m = 14,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP