Cho m gam Cu tác dụng với dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Cu tác dụn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Cu tác dụng với dung dịch chứa Fe(NO3)3 và HCl, sau phản ứng thu được dung dịch X chứa hai chất tan và 20,16 lít khí NO (đktc). Giá trị lớn nhất của m là : A. 86,4 B. 105,6 C. 96,0 D. 172,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO = 0,9. Bảo toàn N —> nFe(NO3)3 = 0,3 Đặt nCu = x TH1: X chứa FeCl2 (0,3) và CuCl2 (x) Bảo toàn electron: 2x = nFe3+ + 3nNO —> x = 1,5 —> mCu = 96 TH2: X chứa FeCl3 (0,3) và CuCl2 (x) Bảo toàn electron: 2x = 3nNO —> x = 1,35 —> mCu = 86,4 —> m max = 96

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP