Cho các phản ứng sau: a 2Al +...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phản ứng sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phản ứng sau: (a) 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr. (b) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. (c) ZnO + C → Zn + CO. (d) 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + O2 + 4HNO3. (e) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O. (f) HgS + O2 → Hg + SO2. Số phản ứng dùng để điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện là A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phương pháp nhiệt luyện: 4 phản ứng + Dùng chất khử khử oxit kim loại: (a), (c), (e) + Đốt cháy muối của kim loại yếu: (f) Phản ứng (b) là thủy luyện, phản ứng (d) là điện phân dung dịch.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP