Hỗn hợp E chứa các este đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa các e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa các este đều mạch hở, trong phân tử mỗi este chỉ chứa 1 loại nhóm chức gồm este X (CnH2nO2), este Y (CnH2n-2O2) và este Z (CmH2m-2O4). Đun nóng 11,28 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu đươc hỗn hợp T chứa các ancol đều no 12,08 gam hỗn hợp các muối . Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 0,295 mol O2, thu được CO2 và 5,76 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E là A. 15,6% B. 7,8% C. 18,08% D. 9,04% [email protected] trả lời 02.08.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
T chứa ancol đơn chức (a mol) và ancol 2 chức (b mol) nT = nH2O – nCO2 —> nCO2 = 0,32 – a – b Bảo toàn O: a + 2b + 0,295.2 = 2(0,32 – a – b) + 0,32 —> 3a + 4b = 0,37 (1) Bảo toàn OH —> nNaOH = a + 2b Bảo toàn khối lượng —> mT = mE + mNaOH – m muối = 40a + 80b – 0,8 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng đốt T: 40a + 80b – 0,8 + 0,295.32 = 44(0,32 – a – b) + 5,76 —> 84a + 124b = 11,2 (2) (1)(2) —> a = 0,03 và b = 0,07 Đặt u, v lần lượt là số C của ancol đơn và ancol hai chức —> nCO2 = 0,03u + 0,07v = 0,32 – a – b —> 3u + 7v = 22 Do u ≥ 1 và v ≥ 2 nên v = 2 và u = 8/3 là nghiệm duy nhất. Muối tạo ra từ X, Y là ACOONa (0,03 mol); muối tạo từ Z là BCOONa (0,14 mol) —> m muối = 0,03(A + 67) + 0,14(B + 67) = 12,08 —> 3A + 14B = 69 —> B = 1 và A = 55/3 là nghiệm duy nhất. Vậy Z là (HCOO)2C2H4 (0,07 mol) —> mE = 0,03M + 0,07.118 = 11,28 (Với M là phân tử khối trung bình của X, Y) —> M = 302/3 Do MX = MY + 2 nên MX = 102 (C5H10O2) và MY = 100 (C5H8O2) —> nX = 0,01 và nY = 0,02 —> %X = 0,01.102/11,28 = 9,04%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP