Hoà tan hết 26 56 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hết 26,56 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hết 26,56 gam hỗn hợp rắn A gồm Mg, MgO (a mol), MgCO3 (2a mol) vào dung dịch gồm Mg(NO3)2, H2SO4 loãng thu được dung dịch A chỉ chứa 73,6 gam các muối trung hoà và 5,824 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm CO2, NO và N2 có khối lượng là 10,56 gam. Cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 163,8 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Mg đơn chất trong hỗn hợp A có giá trị gần nhất với A. 21,68% B. 18,07% C. 27,11% D. 36,14% phaidobachkhoa trả lời 02.08.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP