Hỗn hợp X khối lượng X là 43...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X (khối lượn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X (khối lượng X là 43,5 gam) chứa các chất mạch hở gồm có 1 amin no đơn chức; 0,2 mol peptit A (tạo thành từ a-aminoaxit no) và 1 hiđrocabon có số liên kết n nhỏ hơn 4. Hiđro hóa hoàn toàn X cần 13,44 lít H2 (đktc) thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được x mol CO2 và 7,84 lít N2 (đktc). Giá trị của x là A. 1,5. B. 1,6. C. 1,7. D. 1,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng X đạt giá trị nhỏ nhất khi A là đipeptit Gly-Gly, amin là CH3NH2 và hiđrocacbon là C2H2 nGly-Gly = 0,2 và nN = 2nN2 = 0,7 —> nCH3NH2 = 0,3 nH2 = 0,6 —> nC2H2 = 0,3 —> mX ≥ mGly-Gly + mCH3NH2 + mC2H2 = 43,5 Theo đề thì mX = 43,5 —> Dấu bằng đã xảy ra —> X chứa các chất như trên. —> nCO2 = 0,2.4 + 0,3.1 + 0,3.2 = 1,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP