Hòa tan hoàn toàn 6 gam một kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 6 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 6 gam một kim loại M thuộc nhóm 2A vào m gam H2O (dư) được (m + 5,7) gam dung dịch A . Xác định tên kim loại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng: 6 + m = m + 5,7 + mH2 —> nH2 = 0,15 —> nM = 0,15 —> M = 6/0,15 = 40: M là Ca

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP