Hoà tan 3 2 gam một oxit kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan 3,2 gam một ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan 3,2 gam một oxit kim loại vừa đủ 40ml dung dịch HCl 2M. Công thức oxit là gì?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,08 RxOy + 2yHCl —> xRCl2y/x + yH2O 0,04/y…….0,08 —> xR + 16y = 3,2y/0,04 —> xR = 64y —> R = 64y/x —> y/x = 1 và R = 64: R là Cu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP