Hỗn hợp X gồm Ba Na và Al2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Ba, Na...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Ba, Na và Al2O3. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào nước dư có 2,128 lít khí thoát ra (đktc) và còn 0,318m gam chất rắn không tan. Mặt khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,65 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 24,68 B. 27,29 C. 26,87 D. 25,14

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa = nBaSO4 = 0,05 Bảo toàn electron —> 2nH2 = 2nBa + nNa —> nNa = 0,09 nOH- = 2nH2 = 0,19 —> nAl2O3 phản ứng = 0,095 mX = m = 0,05.137 + 0,09.23 + 0,095.102 + 0,318m —> m = 27,29

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP