Cho từ từ từng giọt V ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ từng giọt ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ từng giọt V ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và Na2CO3 0,5M vào 200 ml dung dịch chứa đồng thời BaCl2 0,5M và HCl 2M. Tính V (tối thiểu) cần cho vào để kết tủa thu được là lớn nhất? A. 200ml B. 300ml C. 400ml D. 500ml

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP