Lập công thức hóa học: Cứ 12 8...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lập công thức hóa họ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lập công thức hóa học: Cứ 12,8 gam Cu sẽ có 6,4 gam S và 12,8 gam O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu = 12,8/64 = 0,2 nS = 6,4/32 = 0,2 nO = 12,8/16 = 0,8 —> Cu : S : O = 0,2 : 0,2 : 0,8 = 1 : 1 : 4 —> Hợp chất là CuSO4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP