Hoá hơi hoàn toàn 7 4 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoá hơi hoàn toàn 7,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoá hơi hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp E chứa hai este đều đơn chức, mạch hở thì thể tích 1,792 lít (đktc). Mặt khác đun nóng 7,4 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F gồm 2 ancol kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng và hỗn hợp chứa x gam muối X và y gam muối Y (MX < MY). Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 3,18 gam. Tỉ lệ gần nhất của x:y là: A. 0,6 B. 1,2 C. 1,0 D. 0,5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nE = 0,08 —> nF = 0,08 F + Na —> nH2 = 0,04 mF = m tăng + mH2 = 3,26 —> MF = 40,75 —> F gồm CH3OH (0,03) và C2H5OH (0,05) —> E gồm ACOOCH3 (0,03) và BCOOC2H5 (0,05) mE = 0,03(A + 59) + 0,05(B + 73) = 7,4 —> 3A + 5B = 198 —> A = 41 và B = 15 là nghiệm duy nhất. Muối gồm C3H5COONa (0,03) và CH3COONa (0,05) mCH3COONa = x = 4,1 mC3H5COONa = y = 3,24 —> x : y = 1,265

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP