Hòa tan 49 64 gam hỗn hợp T...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 49,64 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 49,64 gam hỗn hợp T gồm FeCl2, Fe3O4, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2 trong dung dịch chứa 1,12 mol HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa 3 muối và 0,08 mol NO. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 208,8 gam kết tủa. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Phần trăm khối lượng Mg(NO3)2 gần nhất trong T gần nhất với A. 6% B. 7% C. 8% D. 9%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn H —> nH2O = 0,56 Dung dịch Y chứa FeCl2 (a), FeCl3 (b) và MgCl2 (c) m↓ = 143,5(2a + 3b + 2c) + 108a = 208,8 (1) Bảo toàn khối lượng: 49,64 + 1,12.36,5 = 127a + 162,5b + 95c + 0,08.30 + 0,56.18 (2) nH+ = 4nNO + 2nO —> nO = 0,4 —> nFe3O4 = 0,1 Bảo toàn N —> nNO3- = 0,08 —> nFe(NO3)3 = (0,08 – 2c)/3 Bảo toàn Cl —> nCl-(T) = 2a + 3b + 2c – 1,12 —> nFeCl2 = a + 1,5b + c – 0,56 Bảo toàn Fe: 0,1.3 + (0,08 – 2c)/3 + (a + 1,5b + c – 0,56) = a + b (3) (1)(2)(3) —> a = 0,02; b = 0,45; c = 0,025 —> nMg(NO3)2 = c = 0,025 —> %Mg(NO3)2 = 7,45%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP