Cho 7 56 gam hỗn hợp gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 7,56 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 7,56 gam hỗn hợp gồm Al và Mg cùng với 0,25 mol Cu(NO3)2 vào một binh kín. Nung bình một thời gian thu được sản phẩm gồm chất rắn X và 0,45 mol hỗn hơp khí NO2 và O2. Hoà tan toàn bộ X trong 650 ml dung dịch HCl 2M vừa đủ, thu được dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối clorua và thoát ra 1,12 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) gồm N2 và H2, tỉ khối của Z so với H2 là 11,4. Giá trị của m gần nhất với giá tri nào sau đây ? A. 72 B. 71 C. 70 D. 73

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm N2 (0,04) và H2 (0,01) Bảo toàn O —> nH2O = 6nCu(NO3)2 – 2(nNO2 + nO2) = 0,6 Bảo toàn H: nHCl = 4nNH4+ + 2nH2 + 2nH2O —> nNH4+ = 0,02 Y chứa Mg2+, Al3+ (tổng 7,56 gam), Cu2+ (0,25 mol), NH4+ (0,02) và Cl- (1,3) —> m muối = 70,07

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP