Cho m gam Mg tác dụng với dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Mg tác dụn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Mg tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và H2SO4 đun nóng, phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A, 0,896 lít hỗn hợp khí B (đktc, tỉ khối với He là 4, B gồm 2 khí không màu, trong đó có 1 khí hóa nâu trong không khí) và 1,76 gam hỗn hợp kim không tan có cùng số mol. Giá trị của m là: A. 4,08 B. 2,16 C. 1,68 D. 3,60

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
B gồm NO (0,02) và H2 (0,02) Kim loại không tan gồm: nMg = nCu = 0,02 Bảo toàn N —> nNH4+ = 2nCu(NO3)2 – nNO = 0,02 Bảo toàn electron: 2nMg phản ứng = 3nNO + 2nH2 + 8NH4+ + 2nCu2+ —> nMg phản ứng = 0,15 —> mMg = 24(0,15 + 0,02) = 4,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP