Điện phân với điện cực trơ màng ngăn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân (với điện ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X chứa CuSO4 và NaCl (có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2) bằng dòng điện một chiều có cường độ 5 A, sau thời gian t giờ thu được dung dịch Y chứa hai chất tan và thấy khối lượng dung dịch Y giảm 33,1 gam so với khối lượng của dung dịch X. Dung dịch Y hòa tan tối đa 3,6 gam Al. Giả sử khí sinh ra trong quá trình điện phân thoát hết ra khỏi dung dịch. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây A. 4,5 B. 6 C. 5,36 D. 6,66

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nCuSO4 = 3x và nNaCl = 2x Y chứa hai chất tan gồm SO42- (3x), Na+ (2x) —> H+ (4x) Bảo toàn electron —> nH+ = 3nAl —> 4x = 3.3,6/27 —> x = 0,1 Catot: nCu = 0,3 và nH2 = a Anot: nCl2 = 0,1 và nO2 = b Bảo toàn electron: 0,3.2 + 2a = 4b + 0,1.2 m giảm = 0,3.64 + 2a + 32b + 0,1.71 = 33,1 —> a = b = 0,2 —> ne = 0,3.2 + 2a = It/F —> t = 19300s = 5,36h

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP