Đốt cháy 0 4 mol hỗn hợp C3H6O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 0,4 mol hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 0,4 mol hỗn hợp C3H6O, C2H6O2, C4H8O2, C4H6 bằng lượng vừa đủ V lít O2 thu được 1,34 mol CO2 và 1,3 mol H2O. Tính giá trị của V (các khí đều đo ở đktc). A. 39,424 B. 39,648 C. 38,976 D. 38,752

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C3H6O —> 3a + 6b + c = 1 C2H6O2 —> 2a + 6b + c = 2 C4H8O2 —> 4a + 8b + c = 2 C4H6 —> 4a + 6b + c = 0 —> a = -1, b = 1; c = -2 —> -nC + nH – 2nX = nO ⇔ -nCO2 + 2nH2O – 2nX = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 —> nO2 = 1,76 —> V = 39,424

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP