Cho các câu sau đây: 1 Ở nhiệt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các câu sau đây:...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các câu sau đây: (1). Ở nhiệt độ cao và có xúc tác. Khí nito hoạt động hóa học rất mạnh. (2). Các cặp chất sau đây: NH3 + Cl2 ; NH3 + CuO; NH3 + O2 ( xt:Pt) khi phản ứng với nhau đều thu được khí N2 (3). Nito có độ âm điện lớn, lớn hơn cả oxi. (4). Ở nhiệt độ thường nitơ phản ứng được với kim loại Liti. (5). N2 có thể tác dụng với khí Cl2 ở nhiệt độ cao. (6). Trong phân tử N2 vẫn còn 2 cặp electron chưa tham gia liên kết hóa học. (7). Trong công nghiệp người ta điều chế N2 bằng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng. (8). Trong hợp chất Nito chỉ có số oxi hóa: -3, +1, +2, +4, +5 Số câu đúng là: A. 3 B. 4 C. 6 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Sai, chỉ mạnh hơn điều kiện thường chứ chưa tới mức rất mạnh. (2) Đúng (3) Sai (4) Đúng (5) Sai (6) Đúng (7) Đúng (8) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP