Cho từ từ 0 15 mol KOH vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ 0,15 mol K...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ 0,15 mol KOH vào V ml dung dịch H3PO4 1M thu được dung dịch A chứa 15,5 gam muối khan. Giá trị của V là: A. 100 ml B. 80ml C. 120 ml D. 150 ml

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch A chứa muối nên KOH và H3PO4 phản ứng hết. —> nH2O = nKOH = 0,15 Bảo toàn khối lượng: mKOH + mH3PO4 = m muối + mH2O —> nH3PO4 = 0,1 —> V = 100 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP