Cho các câu sau đây: 1 HNO3 tinh...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các câu sau đây:...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các câu sau đây: (1). HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu vàng là do dung dịch HNO3 có hoà tan một lượng nhỏ NO2. (2). Các tính chất hoá học của HNO3 là tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh và bị phân huỷ. (3). Khi cho Fe(OH)3, Na2CO3, Fe2O3, NH3 tác dụng với HNO3 thì HNO3 chỉ thể hiện tính axit. (4). Khi cho hỗn hợp FeS và Cu2S phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch chứa các ion Cu2+, S2-, Fe2+, H+, NO3-. Số câu đúng là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Đúng (2) Đúng (3) Đúng (4) Sai, dung dịch chứa Cu2+, Fe3+, SO42-, H+, NO3-

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP