Đốt cháy hoàn toàn 35 1 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 35,1 gam hỗn hỗn X chứa hai este đều mạch hở cần dùng 1,905 mol O2, thu được 22,14 gam nước. Mặt khác đun nóng 35,1 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Y chứa hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon có khối lượng 12,18 gam và hỗn hợp gồm hai muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh; trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là: A. 0,20. B. 0,18 C. 0,19 D. 0,21

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 1,23 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 1,68 Bảo toàn O —> nO(X) = 0,78 —> nNaOH = nOH(Ancol) = 0,39 Ancol có dạng R(OH)r (0,39/r mol) mY = (R + 17r).0,39/r = 12,18 —> R = 14,23r Hai ancol hơn kém 1C —> CH3OH (0,09) và C2H4(OH)2 (0,15) Xét trường hợp X gồm ACOOCH3 (0,09) và (BCOO)2C2H4 (0,15) —> mX = 0,09(A + 59) + 0,15(2B + 116) = 35,1 —> 3A + 10B = 413 —> A = 3, B = 41 là nghiệm phù hợp. Muối gồm HCOONa (0,09) và C3H5COONa (0,3) —> a : b = 0,189 Các trường hợp khác bạn đọc tự xét.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP