Cho 6 24 gam Mg dạng bột vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 6,24 gam Mg dạng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 6,24 gam Mg dạng bột vào dung dịch chứa FeCl3 0,8M và CuCl2 0,4M thu được dung dịch X và rắn Y gồm hai kim loại. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 98,32 gam kết tủa. Cho toàn bộ Y vào dung dịch HNO3, thu được 0,06 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch Z chứa m gam muối. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 18,62 B. 29,90 C. 16,20 D. 20,6 nvlak41dth trả lời 31.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg = 0,26, nFeCl3 = 2x và nCuCl2 = x Bảo toàn Cl —> nAgCl = 8x Bảo toàn electron: 2nMg = nAg + 3nNO —> nAg = 0,34 —> m↓ = 143,5.8x + 0,34.108 = 98,32 —> x = Nghiệm lẻ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP