Dẫn luồng khí CO qua ống sứ đựng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn luồng khí CO qua...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn luồng khí CO qua ống sứ đựng 34,4 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 và MgO (O chiếm 29,3% về khối lượng) nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y và V lít khí CO2 (đktc). Hòa tan hết Y trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối (không có NH4+) và 0,1 mol hỗn hợp khí T gồm NO và NO2 có khối lượng 3,32 gam. Thêm dung dịch NaOH dư vào Z thu được 44,38g kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định V?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí T gồm NO (0,08) và NO2 (0,02) Trong X có nO = 34,4.29,3%/16 = 0,63 mol —> m kim loại = mX – mO = 24,32 —> nNO3- = nOH- = (m↓ – m kim loại)/17 = 1,18 Vì nNO3- = ne = 3nNO + nNO2 + 2nO(Y) —> nO(Y) = 0,46 —> nO bị CO lấy = nO(X) – nO(Y) = 0,17 —> nCO = nCO2 = 0,17 —> V = 3,808 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP