Cho hỗn hợp X gồm Cu Fe2O3 vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm Cu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm Cu, Fe2O3 vào bình chứa 200 ml dung dịch gồm NaNO3 1M và H2SO4 2M. Sau phản ứng thu được m gam kim loại Cu và thấy thoát ra 1,12 lít NO. Cho dung dịch HCl dư vào bình thấy thoát ra 2,24 lít khí NO nữa. (NO là sản khử duy nhất của NO3-). Giá trị của m là: A. 2,88 B. 3,84 C. 2,56 D. 3,20

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + H2SO4, NaNO3: nH2SO4 = 0,4; nNaNO3 = 0,2 > nNO = 0,05 nên NO3- còn dư và H+ hết. nH+ = 0,4.2 = 4nNO + 2nO —> nO = 0,3 —> nFe2O3 = 0,1 —> Y chứa nFe2+ = 0,2 HCl + Bình: Khi thêm HCl dư, dễ thấy nNO tổng = 0,15 < nNaNO3 nên NO3- vẫn dư. Bảo toàn electron: 2nCu + nFe2+ = 3nNO —> nCu = 0,05 —> mCu = 3,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP