Cho các nhận định sau: a CrO3 là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các nhận định sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các nhận định sau: (a) CrO3 là chất rắn màu đỏ thẫm, có tính oxi hóa rất mạnh. (b) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Na2CrO4, thu được dung dịch có màu vàng. (c) Cr2O3 vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH loãng. (d) Cr và Fe tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư đều theo cùng tỉ lệ mol. (e) Trong môi trường axit, các muối Cr(III) thể hiện tính oxi hóa. (g) KCr(SO4)2.12H2O được dùng làm chất cầm màu trong ngành nhuộm vải. Số nhận định đúng là A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Sai, thu được dung dịch màu da cam 2Na2CrO4 + H2SO4 —> Na2SO4 + Na2Cr2O7 + H2O (c) Sai, Cr2O3 không tác dụng với NaOH loãng. (d) Đúng, tạo FeCl2 và CrCl2. (e) Đúng (g) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP