Nhiệt phân hỗn hợp gồm Mg và 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân hỗn hợp g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân hỗn hợp gồm Mg và 0,16 mol Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO2 và O2. Hòa tan hoàn toàn X cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 1,12 mol HCl, thu được dung dịch Z và 0,08 mol hỗn hợp khí T gồm hai đơn chất khí. Tỉ khối của T so với He bằng 2,125. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 59,96. B. 59,84. C. 59,72. D. 59,60.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm hai đơn chất khí là N2 (0,02) và H2 (0,06) Bảo toàn O —> nH2O = 6nCu(NO3)2 – 2nY = 0,46 Bảo toàn H —> nHCl = 4nNH4+ + 2nh2 + 2nH2O —> nNH4= = 0,02 Dung dịch Z chứa Cu2+ (0,16), NH4+ (0,02), Cl- (1,12), bảo toàn điện tích —> nMg2+ = 0,39 —> m muối = 59,72

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP