Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na2O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na2O và 7,14 gam Al2O3 trong nước dư, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 1M đến dư vào X, sự phụ thuộc số mol kết tủa và thể tích dung dịch HCl 1M được biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị của x là A. 0,14. B. 0,16. C. 0,12. D. 0,18.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl2O3 = 0,07 —> Dung dịch X gồm Na+ AlO2- (0,14), OH- (x) và Na+. nH+ = 0,26 = x + nAl(OH)3 nH+ = 0,42 = x + 0,14.4 – 3nAl(OH)3 —> x = 0,16 và nAl(OH)3 = 0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP