Cho 28 7 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 28,7 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 28,7 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu và Fe(NO3)3 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,34 mol H2SO4 (loãng), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch Y chỉ chứa hai muối là FeSO4 và CuSO4. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị m là A. 53,28. B. 53,20. C. 53,60. D. 53,12.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong X đặt a, b, c là số mol Fe3O4, Cu và Fe(NO3)3 mX = 232a + 64b + 242c = 28,7 (1) Bảo toàn N —> nNO = 3c nH+ = 2.4a + 4.3c = 0,34.2 (2) Dung dịch Y chứa Fe2+ (3a + c), Cu2+ (b) và SO42- (0,34) Bảo toàn điện tích: 2(3a + c) + 2b = 0,34.2 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,04; b = 0,19; c = 0,03 —> m muối = 53,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP