Cho hỗn hợp A gồm CaCO3 Al2O3 Fe2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp A gồm Ca...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp A gồm CaCO3, Al2O3, Fe2O3, trong đó Al2O3 chiếm 10,2%; Fe2O3 chiếm 9,8%. Nung hỗn hợp này ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất B có khối lượng bằng 67% khối lượng của A. Tính phần trăm khối lượng các chất B?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Lấy 100 gam A, trong đó có mAl2O3 = 10,2 gam, mFe2O3 = 9,8 gam —> mCaCO3 = 80 gam —> nCaCO3 = 0,8 Sau khi nung —> mB = 100.67% = 67 gam —> nCO2 = (mA – mB)/44 = 0,75 CaCO3 —> CaO + CO2 0,75…………0,75……0,75 %Al2O3 = 10,2/67 = 15,224% %Fe2O3 = 9,8/67 = 14,627% %CaO = 0,75.56/67 = 62,687% %CaCO3 = 7,462%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP