Cho luồng khí H2 dư đi qua 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho luồng khí H2 dư ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho luồng khí H2 dư đi qua 1,6 gam CuO nung nóng, sau phản ứng thu được 1,344 gam hỗn hợp chất rắn. Tính hiệu suất của phản ứng?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu: nCuO = 0,02 Đặt nCuO phản ứng = x CuO + H2 —> Cu + H2O x…………………..x Chất rắn sau phản ứng gồm Cu (x) và CuO dư (0,02 – x) m rắn = 64x + 80(0,02 – x) = 1,344 —> x = 0,016 —> H = x/0,02 = 80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP