Nhúng thanh kẽm trong dung dịch HCl 1M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhúng thanh kẽm tron...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhúng thanh kẽm trong dung dịch HCl 1M (TN1), nhúng thanh kẽm trong dung dịch HCl 1M có nhỏ vài giọt CuSO4 (TN2), nhúng hợp kim kẽm và sắt trong dung dịch HCl 1M (TN3). Thí nghiệm có tốc độ thoát khí hidro nhanh nhất là: A. thí nghiệm 1 B. thí nghiệm 2 C. thí nghiệm 3 D. không xác định được

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
TN2 và TN3 xảy ra ăn mòn điện hóa nên có tốc độ thoát khí nhanh hơn TN1. TN2 có sự chênh lệch về tính khử của kim loại nhiều hơn TN3 (Zn-Cu và Zn-Fe) nên TN2 ăn mòn mạnh nhất. —> TN2 thoát khí mạnh nhất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP