Khử 3 6 gam Fe2O3 và CuO bằng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử 3,6 gam Fe2O3 và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử 3,6 gam Fe2O3 và CuO bằng hiđro ở nhiệt độ cao được 2,64 gam hỗn hợp 2 kim loại. Hòa tan hỗn hợp 2 kim loại trên trong dung dịch HCl dư có khí bay ra. Xác định khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nFe2O3 = x và nuO = y Fe2O3 + 3H2 —> 2Fe + 3H2O x……………………….2x CuO + H2 —> Cu + H2O y……………………y Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2 160x + 80y = 3,6 56.2x + 64y = 2,64 —> x = y = 0,015 —> mFe2O3 = 2,4 và mCuO = 1,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP