Cho 48 gam một muối sunfit hóa trị...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 48 gam một muối ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 48 gam một muối sunfit hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra V lít khí (đktc). Toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào 160 gam dung dịch NaOH 12,5%, thu được dung dịch chứa hai muối có tổng nồng độ 23,599%. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức của muối sunfit

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
SO2 + 2NaOH —> Na2SO3 + H2O a…………..2a……………..a SO2 + NaOH —> NaHSO3 b………….b…………….b nNaOH = 2a + b = 0,5 C% tổng = (126a + 104b)/(64a + 64b + 160) = 23,599% —> a = 0,1 và b = 0,3 —> nSO2 = a + b = 0,4 RSO3 + 2HCl —> RCl2 + SO2 + H2O 0,4……………………………..0,4 —> R + 80 = 48/0,4 —> R = 40: R là Ca —> Muối là CaSO3.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP