Cho sơ đồ phản ứng sau: X +...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ phản ứn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ phản ứng sau: X + NaOH → HCOONa + CH3CHO + Y Y + H2SO4 → Z + Na2SO4 Z + H2SO4 đặc → CH2=CH-COOH + H2O Số CTCT của X là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP