Nhúng 1 thanh sắt nặng 100g vào 100ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhúng 1 thanh sắt nặ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhúng 1 thanh sắt nặng 100g vào 100ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 0,2M , AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy khối lượng ra rửa sạch, làm khô cân được 101,72g. Tính khối lượng Fe đã tham gia pư. ngocmai99 trả lời 07.01.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng thanh sắt tăng 1,72 gam Fe + 2Ag+ —> Fe2+ + 2Ag 0,01…0,02………………0,02 Δm = mAg – mFe pư = 1,6 < 1,72 —> Còn phản ứng nữa, làm tăng 1,72 – 1,6 = 0,12 Fe + Cu2+ —> Fe2+ + Cu x……..x…………..x……….x Δm = mCu – mFe pư = 64x – 56x = 0,12 —> x = 0,015 —> nFe = 0,01 + 0,015 = 0,025

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP