Cracking 0 02 mol butan thu được hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cracking 0,02 mol bu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cracking 0,02 mol butan, thu được hỗn hợp khí gồm ankan và anken. Dẫn sản phẩm qua nước brom thấy khối lượng bình tăng 0,84 gam. khí thoát ra đem đốt cháy cần V lít oxi đktc. Tìm V? A. 0,672 B. 0,896 C. 1,12 D. 2,24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mAnken = 0,84 Quy anken về CH2 —> nCH2 = 0,06 Đốt khí thoát ra: Bảo toàn C —> nCO2 = 0,02.4 – 0,06 = 0,02 Bảo toàn H —> nH2O = (0,02.10 – 0,06.2)/2 = 0,04 Bảo toàn O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nO2 = 0,04 —> V = 0,896 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP