Hỗn hợp Z gồm hai este X và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp Z gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic đồng đẳng kế tiếp nhau (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít O2 (đktc), thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của m là A. 13,2 B. 6,7 C. 12,1 D. 5,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng —> mZ = mCO2 + mH2O – mO2 = 6,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP