Xà phòng hoá giữa 0 1 mol một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Xà phòng hoá giữa 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Xà phòng hoá giữa 0,1 mol một este đơn chức X với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được 8,8 gam ancol và dung dịch chứa 12,2 gam chất tan. Este X có tên gọi là A. vinyl fomat. B. benzyl benzoat. C. isoamyl axetat. D. isopropyl axetat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAncol = nX = 0,1 —> M ancol = 88: C5H11OH nNaOH = 0,2 —> Chất tan gồm RCOONa (0,1) và NaOH dư (0,1) —> 0,1(R + 67) + 0,1.40 = 12,2 —> R = 15: -CH3 X là CH3COOC5H11 Tên phù hợp của X là isoamyl axetat: CH3COO-CH2-CH2-CH(CH3)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP