Cho 1 84 gam glixerol hòa tan tối...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1,84 gam glixero...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1,84 gam glixerol hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu(OH)2? A. 0,49 gam. B. 1,96 gam. C. 0,98 gam. D. 4,8 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 —> (C3H7O3)2Cu + 2H2O 0,02…………………0,01 —> mCu(OH)2 = 0,98 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP