Một ancol khi cháy cho tỉ lệ nH2O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một ancol khi cháy c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một ancol khi cháy cho tỉ lệ nH2O : nCO2 = 1,25. Công thức phân tử của ancol là A. C4H9OH B. C3H7OH C. C2H5OH D. CH3OH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O : nCO2 = 1,25 —> nCO2 : nH2O = 4 : 5 —> nC : nH = 2 : 5 —> Ancol là C4H10O hay C4H9OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP